Днес финансова помощ от общината получиха 84 майки. Общата сума, раздадена на жените за новородено дете, бе 41 900 лева. Средствата са заделени от собствени приходи на община Ботевград.
28 майки с висше образование получиха по 600 лв., а  40 жени със средно образование взеха по 500 лв. Две от майките, родили близнаци, получиха двойни суми. Майките с начално с основно и без образование получиха съответно по 300 и 200 лева.
По традиция финансовата помощ бе раздадена от кмета Георги Георгиев в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. Това стана в присъствието на председателя на ОбС Йорданка Лалчева и секретаря на общината Цеца Иванова.
Майките поставиха и някои въпроси към представителите на общинската администрация -  поставяне на подстъпи на стълбите до Бизнес центъра за детските колички, възстановяване на детски съоръжения в градинките, където са счупени и др. 
Еднократните помощи за подпомагане на младите родители се раздават вече  шеста година по предложение на общинския кмет Георги Георгиев и с Решение на ОбС Ботевград. „Далеч съм от мисълта, че ние ще решим вашите финансови проблеми в семействата. Важното е, че с този жест ние засвидетелстваме нашето уважение към младите семейства. Мисля, че това се оценява, защото живеем в трудни времена. От всичките 264 общини в България само в две от тях – Ботевград и Приморско, се изплащат от общините еднократни помощи на майки за новородено дете”, заяви градоначалникът.