Уважаеми жители на община Етрополе,

На 23, 24 и 25 юли от 9.00 до 17.00 часа в Деловодството на Община Етрополе  Първо гише, ще работи ПРИЕМНА за обновяване и корекция на данни на клиенти на ЧЕЗ.

В нея можете да заявите допълване или корекция на лични данни,
пререгистрация, смяна на адрес и различни уточнения с цел актуализация на информация за клиентите на дружеството.

Гражданите, които искат да посетят приемните, трябва да са титуляри по партидата, за която се заявява услугата, или да носят в себе си
нотариално заверено пълномощно, издадено от титуляра.

За справка ще ви бъде необходима и лична карта, както и следните
документи:
1. За пререгистрация е необходим документ, доказващ правото на владеене на имота \нотариален акт, нотариално заверен договор за покупко-продажба на имота, удостоверение за наследници, договор за наем и др. \
2. За промяна\корекция на лични дании и\или адрес на потребление е
 необходим документ, указващ местонахождението на имота \нотариален акт, нотариално заверен договор за покупко-продажба на имота, договор за наем, удостоверение от Общинска администрация и др.\

 УСЛУГИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ!
 Приемната се реализира с любезното съдействие на кмета на Община Етрополе инж. Богомил  Георгиев и неговия екип.

Това обръщение получихме на редакционната ни поща и го качваме без редакторска намеса.