Нито една от молбите на желаещите за помилване не е одобрена. Това става ясно от отчета на Комисията по помилване, публикувана на сайта на Президенството.

През месец юли са разгледани 93 молби за помилване от 73 лица, сочи редовният отчетен доклад на Комисията.

92 от преписките са решени с отказ, а за един от случаите се е наложило по-обстойно проучване на място от експерти. Най-много са разгледаните молби на осъдени за кражба и за убийство.

Във всички разгледани случаи Комисията е анализирала с особено внимание здравословното и семейното състояние на осъдените, преценяван е критерият хуманност в съотношение с основни принципи и постановки на наказателната политика, както и правата на третите лица. При решаването на всички случаи се прилагат еднакви критерии, а Комисията се е произнесла след дискусия с консенсус