Един съветник гласува „въздържал се” и 24 „за” промените в Наредба 1, свързани с работното време на заведенията за хранене и развлечения на територията на общината. Те не се отнасят за заведенията, които се намират в околностите на града. „Тъй като те няма на кого да пречат, могат да работят и по 24 часа”, каза кметът Георги Георгиев.
Припомняме, че според предложените промени заведенията на територията на общината ще работят до 22.30 часа през зимния сезон /от 1 октомври до 31 март/ и до 23.30 през летния /от 1 април до 30 септември/. Заведенията, които са разположени в жилищни сгради, са длъжни в 20 часа да преустановят свирене на оркестри и други музикални озвучителни уредби, пеене, високо говорене и създаване на шум. Заведенията, разположени до 50 м от жилищни сгради, са длъжни да преустановят в 22 часа за зимния сезон и в 23 часа за летния свирене на оркестри и други музикални озвучителни уредби, пеене, високо говорене и създаване на шум. Работното време на дискотеките, находящи се на територията на общината, се определя със заповед на кмета за всеки конкретен обект. При провеждане на вечерни сватби и други тържества, управителят на заведението за хранене и развлечение подава писмена молба до кмета на община Ботевград с искане за удължено работно време за всеки конкретен случай.