Според новата заповед заведенията, които се намират в жилищни сгради, трябва да преустановят работа в 22 часа. Същите се задължават да прекратят свирене на оркестри и други озвучителни уредби, пеене, високо говорене и създаване на шум в 20 часа.

До 24 часа е регламентирано работното време на заведенията, разположени до 50 метра от жилищните сгради. Те се задължават да спрат музиката точно в 22 часа.

Обектите за развлечение, разположени над 150 метра от жилищните сгради, трябва да преустановят всякакви шумни изпълнения в 24 часа – гласи още новата заповед на кмета. Ограничение за работно време на същите не се налага.

Заповедтта не се отнася за заведения, намиращи се извън населените места, както и за дискотеките в общината. За тях не се предвиждат ограничения по отношение на работното време и прекратяване на музиката. 

При провеждане на сватби и други тържества, управителите на обектите за хранене и развлечение трябва да подадат писмена молба до кмета на общината с искане за удължаване на работното време.

Заповедтта е в сила до 31 март 2009 год. Контролът по нея се възлага на зам.-кмета на общината Цанко Цанов.