След месец и половина откриват новото регионално депо за битови отпадъци. Това съобщи кметът Георги Георгиев по време на вчерашното редовно заседание на ОбС, когато бе подложена на обсъждане точката за удължаване на договора със смесъбиращата фирма „Еко Ес Мениджмънт”. Като вносител на докладната, Георги Георгиев обясни, че в случая няма нарушение на законодателството и „няма далавера” . Той каза, че за общината не е без значение кой ще извършва сметосъбирането и най-вероятно това ще бъде фирмата, която е закупила общински имот от 40 декара, на който изгражда завод за рециклиране на отпадъци. Това е причината за искането на общината да бъде удължен срокът на договора със „Еко Ес Мениджмънт”. Съветникът Христо Якимов каза, че за трета поредна година се внася докладна с аналогичен текст и на практика общината не е изпълнила две решения на Общинския съвет, според които процедурата за избор на изпълнител на дейностите „сметосъбиране и сметоизвозвозване” в Ботевград трябва да се проведат в срок от една година. Той попита имало ли е опит от страна на общината за организиране на процедурата. Христо Якимов допълни, че според негова проверка фирмата по сметосъбирането – „Еко Ес Инженеринг” и фирма „Франком”, която строи завода за рециклиране на отпадъци в Ботевград, нямат нищо общо.
Кметът отговори, че общината не е пристъпила към организиране на процедура за избор на изпълнител, защото не е имало кандидати „Двете фирми могат да сключат договор помежду си, според който сметосъбиращата фирма ще извозва отпадъците за сепариране”, каза Георги Георгиев.
Предложението за удължаване на договора с „Еко Ес Инженеринг” подкрепиха 22-ма съветници, 2-ма гласуваха „въздържал се” и 2-ма – „против”.