Източникът, който периодични обгазява Ботевград и създава здравословни проблеми на жителите на града, според информация на местни лекари, все още не е установен. Извършени са проверки на всички производствени предприятия на територията на „Пластхим”. Такива се правят и на производствените дейности, съсредоточени в Индустриална зона „Микроелектроника”. На този етап обаче не може да се даде категоричен отговор на въпроса кой обгазява града. Това каза пред наш репортер екологът на общината Весела Василева. Тя информира, че проверките продължават.