Със заповед на кмета инж. Богомил Георгиев са определени 21 броя избирателни секции с техните номера за провеждане на Референдума на 27 януари догодина.
Номерата и адресите можете да намерите, както и цялата заповед, в официалния сайт на Община Етрополе etropolebg.com. или  във фоайето на сградата на Общинска администрация.
С друга  заповед на кмета инж. Богомил Георгиев са определени мястото за поставяне на избирателните списъци и мястото за гласуване. 
В заповедта се казва още:  
- Избирателните списъци да бъдат разлепени на обявените места до 17 декември 2012 година, съгласно чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС и чл. 54, ал.1 и 4 от Изборния кодекс.  - Ръководителите на фирми, учреждения, директорите на учебни заведения,управителите на магазини и клубна база, при поискване от служители на общинската администрация, да предоставят витрини, вътрешно-преградни стени, колони, остъклени фасади и други за поставяне на избирателните списъци, за извършване на справки от страна на гражданите.
- За периода до Референдума– 27 януари 2013 г., съхраняването на списъците и поддържането им в изряден вид ВЪЗЛАГАМ, на стопанисващите съответните обекти.

Бюлетините у нас и зад граница също ще бъдат еднакви – бели, с изписан въпрос “Да се развива ли ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?” и две квадратчета за вариантите „да” и „не”.
При гласуването ще се поставя знакът “Х” в квадратчето на един от избраните варианти.