Голяма част от всяка сметка за ток прилича на шпионска шифрограма. Трябва да имаш код, за да я разбереш.

Това обяви председателят на Сметната палата Валери Димитров, който показа кулоарите на парламента какво представлява нормативната уредба, по която се правят сметките за потребителите на ток и парно.

По думите на синдика в държавата това е доста обемисто творчество, с методики, обяснения. Съществуващата нормативна уредба прилича повече на ребус и изключително затруднява потребителите, каза Димитров.

Носим го, за да се види за каква нормативна уредба става въпрос, поясни Димитров. Според него едва ли някой потребител би могъл да се ориентира в тази документация.

Шефът на Сметната палата потвърди, че ще бъдат изпълнени трите одитни ангажимента - по отношение на ДКЕВР, Топлофикация - София и Министерството на икономиката, което има функции по отношение на топлинните счетоводители.

След като станат готови одитите, те ще бъдат представени в парламента заедно с препоръки на Сметната палата. Според Димитров оставеният срок за одитите до 15 септември е реалистичен.