Насред втория локдаун и трета COVID вълна абонати са изненадани с наказателни лихви заради просрочия


От няколко месеца насам електроразпределителното дружество ЧЕЗ е съкратило наполовина срока за плащане на сметките за ток на битовите потребители. Столични абонати на компанията алармираха, че от октомври 2020 г. периодът за плащане на консумираната електроенергия без неустойки за забавяне е само 10 дни, докато преди компанията даваше 20 дни толеранс.


Скъсяването на времето за плащане на сметките за ток изглежда странно на фона на гласуваните през 2020 г. заради пандемията отсрочки за редица комунални услуги, данъци и местни такси. Някои от тези отсрочени плащания, като корпоративните данъци и местни налози, са в сила и през тази година.


Промяната е станала тихомълком, без ЧЕЗ да уведоми предварително своите абонати, заради което и много от тях все още не са забелязали новите срокове във фактурите си. Това обаче носи риск хората да се превърнат в нарушители и да бъдат санкционирани с лихва за просрочието.


Най-големи затруднения изпитват абонатите, които са организирали плащането на сметките по банков път на определена дата, която сега се оказва извън периода за безлихвено разплащане. Притеснени са и клиентите на ЧЕЗ, които получават фактурите си за консумираната ел. енергия в средата на месеца, при което падежът за плащане вече се пада на 24-25 число, т.е. преди получаването на трудовото възнаграждение. Досега те са имали 20-ина дни да покрият задължението си, т.е. до края на месец или началото на следващия. При липса на все още преведена заплата тези потребители сега са принудени да забавят плащането, заради което им се начислява лихва за всеки ден просрочие (дневният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е равен на 1/360 част от 10% годишна лихва). А ако плащането не се случи и след още 10 дни, следва прекъсване на електрозахранването.


"Сега" отправи запитване към ЧЕЗ кое налага това драстично съкращаване на срока за плащане на сметките на ток, особено на фона на вихрещи се една след друга вълни на COVID-пандемията. 


От "ЧЕЗ Електро България" отговориха, че още от 2007 г. в одобрените от ДКЕВР Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия определената продължителност на периода за плащане е 10 дни. Компанията обаче е посочвала във фактурите на своите абонати двойно по-дълъг срок - 20 дни, който е останал такъв и по време на извънредното положение миналата година заради пандемията.


От септември 2020 г. обаче "ЧЕЗ Електро България" решава да скъси периода за събиране парите от своите клиенти до този, определен в Общите условия, като причините отново са свързани с коронавируса. Преди пандемията компанията е имала достатъчен финансов ресурс да се разплаща всеки месец с оператора на електропреносната мрежа, други контрагенти и НАП, независимо, че е изчаквала 20 дни своите абонати да преведат парите за консумираната от тях енергия. В условията на пандемия и негативните финансови и икономически последици от нея, дружеството вече не може да поеме тази тежест, затова установява нормативно определения 10-дневен срок за плащане, посочиха от "ЧЕЗ Електро България".


От дружеството уверяват, че при забавяне на плащането винаги първо уведомяват клиентите си по телефон, по електронна поща или с писмо на хартиен носител. ЧЕЗ Електро информира и със sms клиенти, пропуснали стандартния срок за плащане на сметката.