Докладната за изплащане на обезщетения на пенсионирани работници и служители в общинските бюджетни структури бе една от най-дебатираните на заседанието на ОбС днес. Кметът Георги Георгиев предложи да бъде изплатено полагащото се парично обезщетение по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда на 13 от общо 19 работници и служители в бюджетните структури в общината, придобили право на пенсиониране през 2012 година. Общата сума възлиза на 33 063 лева. 
Както вече сме Ви информирали, въпросът за изплащане на обезщетенията бе поставен от съветниците Цветан Цолов и Иван Гавалюгов по време на общественото обсъждане и на сесията за гласуване на Бюджет 2013. 
На днешното заседание Иван Гавалюгов поиска да се уточни дали останалите шест човека, за които не се предвижда обезщетение, продължават да работят в предприятия на държавна бюджетна издръжка, или също са с прекратени трудови договори. 
Кметът заяви, че шестте човека не са на работа, но не са включени в списъка, тъй като са продължили да работят и след придобиване правото на пенсиониране поради натрупана възраст и стаж, като са се пенсионирали на по-късен етап. В отговор Гавалюгов заяви, че законът ясно определя правото на обезщетение при пенсиониране на всички, независимо кога и на какво основание е възникнало прекратяването на договора, щом са налични условията за пенсиониране, обезщетението безусловно се дължи от работодателя. Съветникът поиска и мнението на юриста на ОбС, относно състоятелността на думите си, които Стоян Стоянов напълно потвърди. Иван Гавалюгов веднага предложи Общинския съвет да гласува отпускането на средства до 50 000 лева за изплащане на дължимите суми на всичките 19 пенсионирани служители. 


 „Ако те считат, че имат право на обезщетение, нека ни заведат дело и аз се ангажирам да ви запозная с решението”, възропта Георги Георгиев.


„В такъв случай правоимащите ще осъдят общината и тя ще трябва да плати освен дължимото по закон обезщетение и всички съдебни разноски и лихви в допълнение”, каза Иван Гавалюгов. 


„Като ни осъдят ще си платим, но това ще е след три години, а до тогава ще въртим парите”, отговори Георги Георгиев. След думите на Гавалюгов, че подобни изказвания звучат несериозно, кметът оттегли докладната за изплащане на обезщетения.


По-късно обаче кметът явно размисли и поиска докладната отново да бъде внесена за гласуване на извънредна сесия, която председателят на ОбС свика веднага след края на редовната. 


Иван Гавалюгов отново предложи да се гласуват до 50 000 лева за изплащане на обезщетения на 19-те човека. В негова подкрепа се изказаха Яница Шопова и Цветан Миньовски. „Не е справедливо, г-н Георгиев, едни да получат, а за други да няма”, каза Миньовски. „Не решаваме проблема, като го отлагаме във времето”, допълни Цветан Цолов. 


В крайна сметка предложението на Гавалюгов не събра достатъчен брой гласове. Мнозинството в ОбС подкрепи предложението на Георги Георгиев, според което към 1 август тази година обезщетения ще получат 13 пенсионирани работници и служители в общинските бюджетни структури.