Пенка Гешева завеждаше архива в общинската администрация. Тя бе уволнена от кмета Георги Георгиев още в началото на първия му мандат. По същото време заповед за освобождаване от длъжност получи и Божидар Петков, който отговаряше за енергийна ефективност в общината. Веднага след това двамата заведоха дела срещу кмета Георги Георгиев. Делата преминаха през различни съдебни инстанции и продължиха повече от три години.

Преди малко повече от седмица Пенка Гешева и Божидар Петков са получили решения от последната – Върховен административен съд. Правораздавателният орган се е произнесъл в тяхна полза – научи наш репортер. При това положение общината ще трябва да им изплати обезщетения по около 5000 лева. Сумите включват и разноските по делата.

Да припомним, че на извънредната сесия за обсъждане на общинския бюджета съветникът от БСП Михаил Димитров предложи да бъдат предвидени 10 000 лв. за обезщетения на неправомерно уволнените общински служители. Мнозинството в ОбС обаче гласува "против".