Служители на икономическа полиция, Комисията за защита на потребителите и Инспекцията по труда ревизираха търговски обекти в Правец.


В хода на специализираната полицейска операция инспекторите извършили проверки на пет обекта на територията на Правец. За нарушения на чл. 127 от Закона за защита на потребителите са съставени четири констативни протокола, а управителите са призовани за съставяне на актове. В кафе аперитив на бул. „Трети март” било констатирано, че обектът работи с изтекъл срок на удостоверението за категоризация и без наличие на регистър за предявяване на рекламации. Съставени са констативни протоколи, като на управителката е връчена призовка за явяване в Комисията за защита на потребителите за съставяне на акт.