Представители на партии и коалиции, които ще участват в изборите за народни представители, си разпределиха местата за агитационните материали чрез жребий. Те ще бъдат поставени на таблата, които вече са разположени между хотел “Ботевград” и магазин “Европа”.


Със заповед на кмета на общината се забранява: унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред, до края на изборния ден; публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания; използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, и безопасността на движението; използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите; използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация; провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции; провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации; предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден; поставянето на изборни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение.


Кметовете на кметства и кметските наместници определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места. По решение на РЕК кметът на общината, кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействието на органите на МВР. В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на СИК.


На сгради, огради и витрини агитационните материали се поставят след разрешение на собственика или управителя на имота.


В своя заповед от днес кметът на общината нарежда: провеждането на предизборни митинги и събрания от политическите партии и коалиции - на открито от 18 до 22 часа - да става на следните места: за Ботевград – на площад „Саранск”, площад „Освобождение”, площад „Незнаен воин”, градския парк, кварталите „Саранск”, „Изток” и „Васил Левски” – при спортните площадки, за кметствата и кметските наместничества от общината – на площадните пространства. На всички останели места, с цел опазване на обществения ред и безопасността на движението, не се разрешава провеждането на предизборни мероприятия.


Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите, се казва още в заповедта на кмета. 


Кампанията за избор на народни представители стартира на 12 април. Преди тази дата не се разрешава поставянето на агитационни материали на определените за тази цел места.