Момичетата, родени през 2007, ще достигнат 103-годишна възраст, а момчетата - 97-годишна възраст.
Новите научни открития, които прекрачиха невиждани досега граници, ще гарантират по-дългия и по-качествен живот. Така твърдят италианските учени Делио Мерканти и Андреа Анджус. Мерканти работи в Института по бионеврология и молекулярна медицина в Рим, а Анджус е експерт по генетика в Института за генетика в Алгеро. Изследванията със стволовите клетки, с ДНК-молекулите, генетиката, генното инженерство са сферите, които ще дадат разрешение на тежки заболявания като Алцхаймер, Паркинсон, диабет, различен вид тумори, смятат учените.
Целта на науката е да се действа превантивно и да се изпреварят тежките заболявания, според изследователите. Те обобщават пред вестник “Стампа“, че през това хилядолетие перспективите за живот са се увеличили с 20 години. Само преди две години предвижданията сочеха, че животът на жената достига средно 83 години, а на мъжа - 77. През 1900 година например той е бил средно 47 години, през 1930 - 59 години, а през 1975 - 71 години.
“Днес могат да бъдат идентифицирани тежки заболявания посредством молекулярни профили на ДНК с висока достоверност. През последните 2-3 години навлязоха и нови методики, като тези с чиповете на ДНК, които позволяват да се прави скрийнинг на рисковете от тежки заболявания, включително и на тези от туморите“, каза Андреа Анджус.