В дневния ред на извънредната сесия на ОбС, която се проведе днес, бяха включени за обсъждане и гласуване две точки. По първата местният парламент даде съгласие на кмета на Общината да издаде запис на заповед, с която да гарантира пред Министерството на регионалното развитие – Управляваш орган на ОП „Регионално развитие”, стойността на аванс в размер на 1 162 581 лева. Средствата са част от безвъзмездната финансова помощ по проект на общината - „Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм”, чиято реализация е започнала с асфалтиране на пътя от Боженица до Урвишка поляна. Това каза кметът Георги Георгиев пред ОбС.
По проекта предстоят и други дейности: изграждане на места за отдих на Урвишка поляна, нови подходи към самата крепост и около нея, ремонт на часовниковата кула. По същата разработка общината ще си възстанови средствата – около 800 000 лева, разходвани за изграждане на новия музей.


Втора точка от дневния ред бе относно командироване на официална делегация от Ботевград, която ще се включи в тържествата, посветени на празника на Саранск в периода 9 – 14 юни 2013 година. Общинското ръководство предложи в състава на делегацията да бъдат включени следните лица: Красимир Андреев - зам.-кмет на Община Ботевград, Маргарита Николова – директор на ЦДГ „Звънче”, Евгения Иванова – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров” и общински съветник от ГЕРБ, и Методи Методиев – общински съветник от същата партия.
В хода на обсъждането Христо Якимов предложи в състава на делегацията да бъде включен и представител на опозицията – Цветан Цолов. От общинското ръководство обясниха, че определеният брой билети и визи вече са осигурени. „Ако някой се наеме да се занимава с осигуряването на още един билет и виза, аз нямам нищо против включването на съветника в групата”, каза Георги Георгиев. Цветан Цолов обаче си даде отвод. Той обясни, че има служебни ангажименти, които съвпадат с времето, в което делегацията ще посети Саранск. Цолов попита защо, след като се предлага разходите за път да са за сметка на общината, в докладната не е посочен размерът на средствата, които ще бъдат отпуснати за тази цел. Председателят на ОбС Йорданка Лалчева отговори, че те се определят по Наредбата за служебните командировки. Точна сума обаче не бе спомената.
Предложението за командироване на делегацията за сметка на общината подкрепиха 19 съветници, 3-ма се въздържаха, а четирима, между които двамата съветници, включени в официалната делегация, не участваха в гласуването.
В края на заседанието кметът Георгиев каза, че ще се опита да осигури средствата за пътуването от спонсори. След това допълни:. „Секретарят Цеца Иванова току-що ме подсети, че общината разполага с 6000 лева, които бяха дарени от Петко Данчев преди да почине. Волята на дарителя е общината да използва сумата, така както намери за добре.”.