Спамът – бичът за всяка електронна пощенска кутия, навършва днес 30 години.

На 3 май 1978 г. Гари Туерк, специалист по маркетинг във вече несъществуващата компютърна фирма Digital Equipment Corporation, изпраща от личната си поща писмо, с което предлага нов компютър, до близо 400 потребители. Съобщението е изпратено по мрежата Arpanet, предшественик на съвременния интернет.

30 години по-късно спамът вече е сериозен проблем, превърнал се в многомилиардна индустрия. Всеки ден в интернет се изпращат около 120 мlrd. нежелани съобщения, затрудняващи достъпа до полезна информация. Според статистиката 80-85% от всички изпратени електронни писма са спам.

Името "спам", съкратено от "spiced ham", идва от марка консерви със свинска шунка. След Втората световна война, когато във Великобритания е в сила купонната система, тя била една от малкото на свободния пазар.