На интернет-страницата на Банка ДСК е публикувана обява за свободна позиция – мениджър на клон „Ботевград”.
Досегашният шеф Ваня Маринова е напуснала мястото. Според неофициална информация това е станало по взаимно съгласие между нея и банковата институция.
За овакантеното място Банка ДСК търси кандидати, които имат най-малко три години трудов стаж във  финансовата сфера, от които поне една година в банковата система. Освен това като изискване е посочено много добра компютърна грамотност и ползване на западен език.
Документите на кандидатите – мотивационно писмо, професионална автобиография и актуална снимка се приемат до 20 ноември т.г.