Прокуратурата започва проверка в Държавната агенция за бежанците и в Дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. Във връзка с обществената значимост на дейността по предоставяне на статут на бежанец на чужденци, Отдел „Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите” при Върховна административна прокуратура започна проверка в Държавната агенция за бежанците и в Дирекция „Миграция” на Министерство на вътрешните работи за прилагането на Закона за убежището и бежанците, Закона за чужденците в Република България и подзаконовите нормативни актове. Изискана е и информация от Административен съд-София-град и от Върховния административен съд относно производствата по обжалване решения на Държавната агенция за бежанците за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут.