Непълнолетни се допускат в питейните заведения в късните часове. Това заяви общинският съветник Яница Иванова след края на редовното заседание на ОбС в четвъртък. Според колегата й Цеца Христова въведените ограничения в Наредба 1 на общината не се спазват от собствениците. В отговор кметът Георги Георгиев заяви, че ще направи писмено обръщение към съответните контролни органи да започнат проверки за посещения на малолетни и непълнолетни лица в заведенията на територията на цялата община.
Да припомним, че през 2008 год. ОбС гласува промени в Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред, според които общината задължава собствениците на заведенията за хранене и развлечение, в които се сервира алкохол, да не допускат в тях малолетни и непълнолетни лица след 20.30 часа за периода от 1 октомври до 31 март, както и след 22 часа за периода от 1 април до 30 септември.
Лицата под 18 години имат право да посещават заведенията след определените часове, но само в присъствието на родителите си. За тази цел собствениците на заведения трябва да поставят табелки с работното си време и съответните ограничения за непълнолетни.