Вода в изобилие се стича по пътя за Рудешки дол. Вероятната причина за теча е спукан водопровод. Не е ясно дали той е собственост на общинската фирма "ВиК Бебреш" или на държавното дружество „Напоителни системи”. Факт е обаче, че аварията датира от месеци, а нито една от двете структури не предприема никакви мерки за отстраняването й. Нито уместни, нито приемливи в случая са оправдания от рода: „Ние не знаем, трябваше някой да ни сигнализира.”. Защото всеки ден по пътя за Рудешки дол минава работник на ВиК, който застъпва на смяна в пречиствателната станция за питейни води на Власов рът. Би трябвало той да е видял аварията и да е сигнализирал за нея там, където трябва.