Основният проблем на селата Рашково и Липница е водоснабдяването. Това стана ясно от изказванията на кметовете на двете села – Кирил Павлов и Иванка Йотова, по време на общественото обсъждане на проектобюджета на Община Ботевград. В момента Липница е на воден режим, съобщи кметицата на населеното място.
 
"За Рашково тази година предвиждаме средства, с които да започне проектирането на пречиствателна станция и за ремонт на ритуалната зала. Що се отнася до това, че трябва да се извърши ремонт на водохващането, мисля, че общинската фирма ВиК трябва да види какво може да направи със собствени средства. Ако става въпрос за големи структурни работи, трябва да кандидатстваме за средства по програми. Иначе, няма какво да се заблуждаваме, че от този бюджет ще ни останат средства да правим скатове”, отговори Георги Георгиев. Той каза още, че общината работи за привличане на 800 – 900 000 лева за изграждане на резервоар и довеждащ водопровод до Липница, но на първо време ще се пристъпи към подмяна на водопровода след напорната помпа за вода в селото.


Кметът на Трудовец Веселин Драганов благодари на Георги Георгиев и на общинските съветници за всичко, което е направено през последните 11 години в селото. Драганов обясни, че жителите на Трудовец са поставили своите проблеми на срещи с него и обществения съвет. „Обобщихме проблемите и ги внесохме в общината под формата на докладна. След като се запознах с проекта на бюджета, останах с впечатлението, че колективът, който го е изготвил, или не е имал допир до тази докладна, или нещо е пропуснато”, каза кметът на Трудовец. Той предложи да се обърне внимание на докладната и на приоритетите, поставени от жителите на селото. „Има задачи, които не търпят отлагане, като ремонта на читалището например”, допълни Веселин Драганов. Той каза още, че конкретните предложения са свързани с водоснабдяването, пътната инфраструктура, спорта и други. „Трудовец е селото с най-развита икономика. Ние осигуряваме близо 1 200 работни места на Община Ботевград. Представителите на фирмите също изразяват мнение, че трябва да насочим нашето внимание към подобряване на пътната инфраструктура”, допълни още Драганов.


Общинският съветник Цеца Христова предложи да се вземат мерки за брегоукрепване на източния бряг на река Касица и да се осигурят средства за асфалтиране на пътя до вилната зона на селото.


„В Трудовец тази година ние продължаваме да се борим за проекта, който е на стойност над 1 000 000 лева, за изграждане на довеждащ колектор до пречиствателната станция за отпадни води в Ботевград. В бюджета сме заложили ул. „Панчовска” да бъде асфалтирана. Преди да я асфалтираме ще подновим цялата водопроводна мрежа по нея. Що се отнася до фирмите, те добре откриват работни места, ние ги адмирираме, нека се развиват, но да дават и достойни заплати, и да плащат данъците си в Ботевград, а не само да претендират, заяви в отговор кметът Георгиев. – Аз съм обещал на трудовчани да направя всичко възможно за запазване облика на тяхното село”, допълни той.