Припомняме, че за днес от 17:00 ч.е обявено обществено обсъждане на идеен проект „Уширяване на пешеходната алея и изграждане на велоалея по южната страна на бул. „България“, гр. Ботевград“. Събитието ще се състои в зала „Ботевград“.


Ръководството на община Ботевград кани всички заинтересовани да присъстват и да споделят мнения и предложения по изложения идеен проект.


За визуализиране на видеоклипа с идейния проект използвайте следния линк: Велоалея и паркинги по бул. „България“ в гр. Ботевград