Председателят на Общински съвет Ботевград-  Йорданка Лалчева, изпрати писмо до четиримата общински съветници, които преди два дни внесоха искане за предсрочно прекратяване на правомощията й на председател.


Публикуваме пълния текст на писмото :


 


ДО
ИВАН ГАВАЛЮГОВ
ХРИСТО ЯКИМОВ
ВЕСЕЛКА ЗЛАТЕВА
ФИЛИП ФИЛИПОВ


Във връзка с получено от вас писмо вx.№ 08.01-39/29.01.2013 година до мен като председател на Общински съвет - Ботевград.


След направения личен анализ от мен за извършеното като председател на Общински съвет - Ботевград през изминалите две години, счетох за необходимо да ви уведомя, че не откривам никакви пропуски и нарушения в работата ми, които да рефлектират негативно върху дейността на Общинския съвет и да рушат неговия авторитет пред избирателите и жителите на общината.
Напротив, заявявам ви, че според моята лична преценка досега съм изпълнявала отговорно и принципно своите задължения като председател на Общински съвет - Ботевград.
Господа общински съветници, ако желаете да постигнете оставката - т.е прекратяване правомощията на действащия председател на ОБС-Ботевград - Йорданка Лалчева, то вие имате това право, след като предварително се запознаете с разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на ОБС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и да използвате правата си.
 

ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА