На извънредното заседание на ОбС, което се проведе вчера, общинският съветник Цветан Миньовски поиска да направи уточнение, засегнат от думите на кмета Георги Георгиев към Филип Филипов: „По отношение на болницата и поликлиниката – да каже г-н Миньовски защо тече покривът. Той е правил последния ремонт, и то не по мое време.”.


„Ремонтът беше извършен през 1999 година. Става дума за частична подмяна на цигли. 16 000 цигли бяха подменени тогава. И понеже д-р Филев ме обвинява, че съм извършил некачествен ремонт на покрива, ще подчертая, че в продължение на 7-8 години, когато той не беше управител, аз съм осигурявал работници за ремонти в болницата, и то безвъзмездно – лишавал съм работниците си от пари. Мисля, че съм допринесъл за тази болница, за това не приемам неоснователните обвинения, каза Цветан Миньовски. – Ако не бях направил този частичен ремонт, етажът щеше да рухне”, допълни съветникът.


Георги Георгиев отвърна, че по негово време също е направен ремонт на покрива на болницата, но той не тече. Управителят на МБАЛ д-р Филип Филев допълни, че е застраховал ремонтирания покрив за 30 години.