Със свое Решение № 114 от 24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия /ОИК/ регистрира Цветан Иванов Миньовски за участие в изборите за кмет на Община Ботевград. Той е издигнат от КП „Алтернативата на гражданите“. 


Цветан Миньовски е и водач на листата с кандидати за общински съветници от КП „Алтернативата на гражданите“. Ето кои още влизат в нея: 2 - Павлин Иванов Марков, 3 - Георги Стефанов Георгиев, 4 - Георги Веселинов Деков, 5 - Соня Димитрова Копчева, 6 - Красимир Йотов Коцев, 7 - Илинка Георгиева Минковска, 8 - Николай Гоцев Димитров, 9 - Николай Генадиев Нанов, 10 - Стоян Иванов Нешовски, 11 - Иванка Накова Иванова – Джанселен, 12 - Георги Цветанов Невлев, 13 - Мария Веселинова Йорданова, 14 - Иван Пламенов Маринов, 15 - Йоана Василева Матева, 16 - Андрей Иванов Андреев, 17 - Иван Веселинов Иванов, 18 - Георги Петков Гетов, 19 - Васил Цветков Пешев, 20 - Николай Николов Чудомиров, 21 - Славка Георгиева Стратиева, 22 - Марияна Кръстева Дойнова, 23 - Димитър Данчов Димитров, 24 - Михаил Веселинов Георгиев и 25 - Величка Георгиева Димитрова.


КП „Алтернативата на гражданите“ регистрира и кандидати за кметове на кметства: Стоян Иванов Нешовски за кмет на кметство с. Новачене, Николай Гоцев Димитров - за кмет на с. Скравена, Иванка Накова Иванова-Джансален - с. Литаково, Красимир Йотов Коцев - - за кмет на Трудовец и Георги Цветанов Невлев за кмет на кметство с. Врачеш.