Общински съветници сигнализираха Прокуратурата за извършено незаконно разпореждане с общинска собственост. Сигналът е по повод тревожните констатации, направени след проверката на състоянието и начина на стопанисване на седеметажната сграда на общинската болница. Както стана известно от становището на трима от участниците в проверката, а и от доклада на проверилата обекта временна комисия към ОбС Ботевград, от сградата е демонтирана цялата отоплителна инсталация, голяма част от медните електричски кабели липсват, а електрическата инсталация е напълно унищожена.


От отговорите на общинския кмет на поставените от съветници въпроси, стана ясно, че демонтажът и продажбата на радиаторите и металните тръби от отоплителаната инсталация е извършен по идея и разпореждане на управителя на МБАЛ-Ботевград д-р Филип Филев, а ограбената и унищожена ел. инсталация е в резултат на набези на крадци. Според обясненията на градоначалника, отоплителната инсталация била силно амортизирана и практически неизползваема, а решението за продажбата и за скрап определи като правилно.


В подкрепа на своята оценка той дори внесе проект за решение в Общинския съвет, който да потвърди като правилни извършените през 2008-ма година демонтаж и продажба на чугунените радиатори по разпореждане на д-р Филев. Както се очакваше, мнозинството в Общинския съвет подкрепи това решение, въпреки че не бяха изложени никакви аргументи в подкрепа на законосъобразността на действието от страна на управителя на общинската болница. Напротив, всички изложение документи, факти и обстоятелства по случая, показват липсата на правно основание, тъй като липсва решение за разпореждане с този общински актив от страна на неговия собственик - ОбС Ботевград.  


Много от поставените въпроси, адресирани до общинския кмет, част от които касаеха законосъобразността на действията на управителя на "МБАЛ Ботевград", в крайна сметка останаха без отговор. Или най-малкото без аргументиран отговор. По тази причина групата съветници решиха въпросът, касаещ законосъобразността на извършените действия по демонтаж и продажба на отоплителната инсталация на общинската болница, да бъде проверен от Прокуратурата. 


Сигналът е внесен от общинските съветници Иван Гавалюгов, Христо Якимов, Филип Филипов, д-р Марияна Горгачева и д-р Веселка Златева.