Представителството на Съюза на българските художници  - Ботевград уведомява, че до 15 юни е крайният за участие в световния конкурс за детска рисунка „ Банско 2014”.  Желаещите да участват могат да рисуват по свободна тема или по зададената – „Аз детето” – преживявания, свързани с детството.
Право на участие в конкурса имат деца на възраст от 4 до 15 години /включително/.


Размерът на рисунките трябва да бъде минимум 30/40 см и максимум 49/70 см. Рисунки с размер под 30/40 ще бъдат дисквалифицирани
Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.


Рисунките трябва да са в оригинал. В долния ляв ъгъл на гърба на рисунката или на залепен лист с формата 15/20 см, с големи печатни букви се посочват личните данни на автора – име и фамилия, пол, възраст, националност, адрес, електронна поща, телефон, заглавие на рисунката.


Всяко дете може да изпрати до две рисунки. Творбите ще бъдат оценявани от жури, в чийто състав ще бъдат български художници и експерти.
Наградените участници ще бъдат уведомени с писмо. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на www.malykzograf.com.
Голямата награда на община  Банско е статуетка “Малък Молер” и парична премия.
Специалните награди – 12 златни, 24 сребърни и 36 бронзови медала, както и 50 почетни грамоти,  ще бъдат осигурени от организатора на конкурса -  фондация “Малък Зограф”.


Наградените творби ще бъдат публикувани в каталог и показани на изложба, която ще се открие на 7-и септември 2014 г. в гр. Банско.
Рисунките трябва да се изпращат на адрес: Банско 2770, Музеен комплекс, пл. „Н. Й. Вапцаров” №3, за световен конкурс за детска рисунка „Банско 2014”.