ОбС подкрепи предложението на кмета Георги Георгиев да се измени ПУП – План за регулация на Урегулиран поземлен имот в кв. 74, като от него се образуват два самостоятелни парцела – за жилищен комплекс и обществено обслужване и за общественообслужваща дейност с площ от 51 кв.м.
При докладване на проекта за решение кметът Георгиев обясни, че става дума за ул. „17-ти ноември”, където се намира заведението и офисът на „Бул Инс” на общинския съветник Иван Начев. „Създава се инфраструктура там и трябва да си довършим нещата”, каза още той.


По настояване на Христо Якимов се наложи от общинската администрация да предоставят на ОбС скица-предложение на изменението, тъй като такава не бе приложена към докладната записка, както се посочва в нея. 


В докладната на градоначалника до ОбС се посочва още, че Начев, в качеството си на управител на „Начев –Л” ЕООД, която е собственик на самостоятелен обект в сграда /бившия „Стройрайон”/, е внесъл в общината молба с предложение за изменение на плана.


Намерението на общинския съветник е да закупи новообразувания парцел от 51 кв.м, върху който са разположени масите на заведението. Поради това Иван Начев не участва в гласуването. В противен случай щеше да е налице конфликт на интереси.


След приключване на процедурата по гласуване, в залата се чу: „Сега Иван Начев да почерпи”. Последвалият отговор от страна кмета бе: „Не го призовавайте Иван да почерпи, защото той може да почерпи след време, ако спечели търга, който ще бъде обявен по всички нормативни изисквания. Може някой да го прецака на финала, ако извади повече пари”.


По думи на Иван Начев пред съветници, в момента той плаща на общината по 500 лева на месец за ползване на тротоарно право.


Следващите стъпки за продажба на имота са включването му в програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и изготвяне и утвърждаване на първоначална тръжна цена. За тях също ще се иска съгласието на местния парламент.