На 18 септември 2014 година от 16.00  часа в залата на партерен етаж в сградата на община Ботевград ще се проведат заключителни пресконференции по проект „Ние сме част от Вас” по ОП „Регионално развитие” и проект „Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм” по ОП „Регионално развитие”.


Заповядайте!