Съветниците са подкрепили предложението на общинското ръководство за увеличение на заплатите на учителите в детските заведения в селата. За целта ще бъдат осигурени 13 004 лева чрез вътрешни компенсирани промени в бюджета. 
По думи на кмета Георгиев, заплатите на учителите ще бъдат увеличени с около 20-30 лева.