Неприятна изненада за мен, бе отношението на Реформаторския блок към християндемократите, което се прояви след изборите. Това коментира Ирина Абаджиева - Репуц, лидер на Християндемократическата партия на България пред Фокус. „Ние не бяхме на разговорите между ГЕРБ и Реформаторския блок, въпреки че имахме желание и готовност, като участник в коалицията. За съжаление, явно попаднахме на разбирането, че за Реформаторския блок предимство има едно политическо споразумение, подписано от 2013 г. между петте партии, което практически ни изолира от тази възможност”, заяви Ирина Репуц. Абаджиева посочи, че на 19 август 2014 г. е било подписано ново споразумение, вече за коалиция РБ, която именно е регистрирана за участие в изборите. Към него е бил изготвен анекс, с който са се регистрирали за общо участие на парламентарните избори: „В него имаше едно изречение, което в последния момент ни беше представено и ние нямахме избор, да не го подпишем. Там се казваше, че на този етап християндемократите няма да участваме в ръководните органи на политическия съюз от 2013 г. „Никъде не пишеше обаче, че нямаме право да участваме в органи на коалицията РБ, както и да имаме участие във формирането на позицията на РБ. Всъщност самото коалиционно участие означава точно това, а и в предизборното политическо споразумение, към което сме присъединени ясно се казва, че: “Коалиционните партньори съгласуват общи позиции и действия в Народното събрание, правителството и органите на държавна власт предварително”, както и че: “При вземане на решения относно общи действия и позиции се отчита интересът на всяка една от партиите в Реформаторския блок”. Тя добави още, че позицията на преобладаващата част от партиите в РБ е в защита на тяхното желание да бъдат третирани като пълноправни негови членове: „В момента очевидно има неравнопоставено третиране членството на две от новоприетите партии (ХДП на Репуц и Българска нова демокрация - БНД, чийто зам.-председател Борислав Великов спечели в родния си град Монтана - б.р.), независимо, че резултатът на изборите показа удвояване в положителната посока. За мен беше изненада, че видях във формата на преговорите с ГЕРБ и Корман Исмаилов, който е лидер на партия. Не знам защо на нея се придава по-голяма значимост, отколкото на Християндемократическата партия на България. Не искам РБ да бъде разцепен и унищожен. Има качествени хора в него със сериозни идеи. Надявам се и се боря за един цялостен РБ със седем субекта. Числото седем беше сполучливо на тези избори и не знам защо се пренебрегва в момента”, допълни още Ирина Репуц.