Във връзка с предстоящо откриване на Пречиствателна станция за


отпадъчни води в град Етрополе на 24.11.2014 год. ще бъде


организиран транспорт за гражданите.


Тръгване от 12:45 часа пред кафе „При ореха”.