Председателят на ОбС – Ботевград Йорданка Лалчева е отказала да приеме заявление, изпратено от управителя на фирма „Травъл Медиа Груп”, произвела и доставила костюмите, декорите и озвучителната техника за историческа възстановка „Последните дни на Иван Шишман”. В заявлението си Владимир Танев настоява: „В качеството ми на заинтересовано лице да ми бъде изпратен официално заверен и пълен протокол, включително и с репликите на всички участници, от сесията на Общински съвет – Ботевград, провела се на 18-ти декември 2014 година.".


Най-напред Танев е изпратил заявлението по електронна поща, но не е получил потвърждение, че то е прието. След това е използвал услугите на куриерска фирма, но оттам му върнали писмото с обяснение, че Йорданка Лалчева е отказала да го приеме. Това наложило управителят на „Травъл Медиа Груп” да внесе заявлението в деловодството на общината, като този път той се е позовал на Закона за достъп до обществена информация.
Владимир Танев е категоричен, че ако получи отказ, ще се обърне към съда.


Да припомним, че в дневния ред на скандалното заседание на ОбС, проведено на 18 декември, кметът Георги Георгиев внесе докладна в ОбС, в която предложи да бъдат отпуснати 2 074 за адвокатско възнаграждение за „предоставяне на правна помощ и съдействие за изготвяне и завеждане на искова молба и процесуално представителство и защита на Община Ботевград”. Мотивът на кмета бе: „Въпреки уговореното, изпълнителят „Травъл Медиа Груп” ЕООД изцяло не изпълни задълженията си по договора в срок и до настоящия момент.”.


„Вследствие пълното неизпълнение на договора, за община Ботевград възниква право за получаване на договорената неустойка за обезщетяване на претърпените вреди от пълното неизпълнение на договора в размер на 8379 лева /без ДДС/, представляващи разликата между предвидения общ размер на неустойката от 10% от стойността на договора от 11 970 лева  /без ДДС/, намалено с прихваната от общината Ботевград сума от гаранцията за добро изпълнение на договора в размер на 3 591 лева, както и авансово платените суми по развален договор от 09.01.2014 год., възлизащи общо на 43 092 лева с ДДС”, се казваше в докладната до ОбС. По време на обсъждането й общинското ръководство отказа да конкретизира пред ОбС в какво точно се състои неизпълнението на договора от страна на фирмата.


Владимир Танев също присъстваше на сесията, за да представи факти в своя защита, но съветниците от ГЕРБ гласуваха „против” предложението да му бъде дадена думата за изказване. Пред наш репортер Танев заяви, че "Травъл Медиа Груп" първа е завела дело на общината за неизплатени задължения по сключения договор.


С историческата възстановка „Последните дни на Иван Шишман” бе финализиран проектът на общината за развитие на туризма – „Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм”, финансиран със средства по ОП "Регионално развитие". Възстановката бе осъществена два пъти – в подножието на средновековната крепост и на площад „Саранск” в Ботевград. След грандиозния спектакъл, който се състоя на 25 септември в Боженица, кметът Георгиев пред целия си екип лично благодари на Владимир Танев за свършената работа.