Осем депутати са пропуснали да отбележат притежавани имоти или коли във встъпителните или финалните декларации, подадени от 1 декември 2013 до 7 ноември 2014 г . Това е изводът от проверката на Сметната палата за несъответствие между декларираното и реално притежаваното от лицата, заемащи висши държавни длъжности.
Между тях е и бившият депутат от ГЕРБ Даниел Георгиев, който  не е декларирал поземлен имот с площ 1738 кв.м в село Новачене, община Ботевград, пише вестник "Сега".
Сметната палата е открила общо 146 несъответствия в декларациите на депутати и лица, заемащи важни държавни длъжности.