Кметът на Ботевград г-г Г. явно не се е запознал в дълбочина с одитния доклад на Сметната палата, щом твърди пред водещи от националните медии, че на страниците му нито той, нито  общината, която ръководи, са уличени в закононарушения. Думите му обаче могат да учудят само онези зрители, които няма как да знаят,  че той винаги говори това, което му изнася. А истината е, че докладът изобилства от тежки констатации, които сами по себе си говорят за некомпетентно, лошо управление на общината. И пораждат съмнения за сериозни злоупотреби с общински и държавни пари. Точно това показва поредната констатация, която изнасяме от доклада на Сметната палата, публикуван на официалната страница на държавната институция.


При проверката одиторите установят, че кметът на Ботевград Георги Георгиев е поискал от Министерството на финансите пари за улици, една част от които не били включени в плана за капиталови разходи през 2012 год., а друга вече били ремонтирани през 2011 год., а ремонтите са изплатени окончателно през следваща година. Това се посочва в доклада на контролния орган за периода  01.01.2012 г – 30.06.2013 г.


През декември 2012 год. Георги Георгиев изпраща писмо до министър Дянков, в което иска да бъдат отпуснати 5 000 000 лева за довършване на новата спортна зала и 2 000 000 лева за възстановяване на общо 50 улици в Ботевград, Скравена, Литаково, Рашково, Краево, Радотина, Боженица и Гурково. Списък с имената на улиците в отделните населени места е приложен към писмото до министъра на финансите. 


Още същия месец общината получава отговор, че ще й бъде увеличена целевата субсидия за капиталови разходи с 1 900 000 лева. И средствата постъпват в общинската хазна. В отговора на Министерството на финансите изрично се посочва, че парите за възстановяване на улици не могат да бъдат пренасочвани за изпълнение на други обекти. Общинското ръководство обаче не се съобразява с това разпореждане и в края на декември 2012 год. отклонява сумата от 87 528 лева за изграждане на новата спортна зала. При актуализиране размера на целевата субсидия в плана за капиталови разходи за 2012 год. отклоняването на средствата не е посочено.


В доклада на Сметната палата решението на Министерството на финансите за увеличаване на целевата субсидия на общината в края на година е определено като „неефективно управленско решение”, „тъй като парите са преведени на 17.12.2012 г., в края на годината преди коледните и новогодишни празници и в сезон, който е неблагоприятен за такъв вид строителна дейност”. Според проверяващите именно това е създало условия за отклоняване на значителна част от целевите средства за текуща издръжка и строеж на многофункционалната спортна зала.


Одиторите установяват още, че утвърденият кредит за строеж на многофункционална спортна зала за 2012 г. от ОбС по бюджета на общината за 2012 г. е 2 000 000 лв., а поетите задължения от кмета през годината са за 2 715 086 лв.


Георги Георгиев обаче продължава да твърди, че одитният доклад не съдържа констатации за допуснати нарушения от негова страна. Как да му се вярва?