100% финансова корекция е наложена на община Ботевград по договор за европроект. С това Ботевград е първата и единствена българска община, на която е наложена пълна корекция по проект по ОП "Регионално развитие".


Това каза Владо Танев, управител на "Травъл Медиа груп" ЕООД, по чийто сигнал управляващият орган прави проверка, предаде репортер на БГНЕС.


"Травъл Медиа груп" е произвела и доставила костюмите, декорите и озвучителната техника за историческа възстановка "Последните дни на Иван Шишман". Договорът, който сключват с общината е на стойност 143 640 лв. Самата постановка се провежда на 25 септември и след края получили благодарност от кмета, но така и не получили в пълен размер парите си. Танев е категоричен, че фирмата му е била измамена от общината и лично от кмета, и за да защити правата си, започва 8-месечно ходене по мъките в търсене на справедливост. Подава сигнали до редица институции - сред тях ОЛАФ и МРРБ. В края на миналия месец получава отговор от регионалното министерство. В този отговор се сочи, че Управляващият орган установява нарушение, свързано с окончателното плащане – липса на одитни следи, същевременно нередност под формата на подозрение за измама – неоповестяване на информация в нарушение на задълженията на общината. От управата на Ботевград твърдели, че договорът не е изпълнен и за тази възстановка са използвали ресурс на читалището. От "Травъл Медиа груп" предоставят приемно – предавателни протоколи и УО на ОПРР приема, че договорът е бил изпълнен.


Владо Танев подчертава, че в писмото на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" са споменати поне 4 закононарушения от страна на Община Ботевград и кмета й. С тези констатации битката на малката фирма с местната власт не приключва и хепиендът на 8-месечната им драма, както сами казват - свързана с изнудване и рекет - все още не е дошъл.


"С това писмо драмите ни не приключват. Те трябва да бъдат решени по съдебен път, но с мотивите си Управляващият орган в някаква степен ни помага и в самото дело - с аргументите, случаите, примерите и фактите за измама от страна на кмета на община Ботевград. Те го уличават в измама като твърдят, че той е излъгал Управляващия орган, че има неизпълнение от страна на "Травъл Медиа груп" ЕООД - на нашия договор. Той е излъгал Управляващия орган с официален документ, подписан от него и подпечатен с печата на Община Ботевград, че тъй като има неизпълнение на договора от наша страна, Община Ботевград е използвала под наем костюми и декори от Народно читалище "Христо Ботев", гр. Ботевград", каза управителят на "Травъл Медиа". Той е категоричен, че това са измами, които не просто Управляващият орган, а българското правосъдие трябва да накаже с цялата тежест на закона, а тези хиляди левове общината така или иначе трябва да плати със собствени средства от бюджета си, от парите, от джоба на 35 000 жители на Ботевград. Владо Танев пресмята, че в едно извънсъдебно споразумение или след осъдителна присъда от страна на Софийски градски съд (СГС), общината трябва да ни плати дължимата сума от 100 548 лв. с ДДС, плюс лихви за забавени плащания, плюс всички наши разходи за адвокатски хонорари. "Община Ботевград, обаче ще бъде осъдена от нас, за може би още толкова пари за нанесени материални и нематериални щети, за пропуснати ползи, за оронване на добрата търговска марка на фирмата ни", категоричен е бизнесменът.


Той разказа, че не са спрели да търсят правата си в тези 8 месеца, защото са професионалисти, които стриктно изпълняват ангажиментите и задълженията си по договори с бенефициенти на европейски проекти и все още е категоричен, че всеки трябва да се бори за правдата си и за справедливост. "Това, че един местен феодал си позволява по такъв безскрупулен и безцеремонен начин да нарушава българското законодателство, да извършва измама със средства на европейски данъкоплатци, това по никакъв начин не би трябвало да е мотив при нас или която и да е друга фирма или търговско дружество да се отказва, да кандидатства по европейски проекти, да работи съвестно, професионално, качествено и в срок. Предлагам на всички колеги да се поучат от драматичната ни практика и им пожелавам да избегнат горчивата ни съдба", каза Владо Танев. 


статията е на информационна агенция БГНЕС