Автор: Георги Сотиров
Етрополе има над 2500-годишна история. Възниква през VII – VI в. пр.н.е. Първите му заселници са траките от племето трибали. Селището векове наред се намира на важен кръстопът, свързващ Дунав с Македония и Тракия, в близост до два важни старопланински прохода – Етрополския и Златишкия.
Местоположението и природните условия на района благоприятстват стопанското развитие и търговията още в най-древни времена. Археологическите свидетелства – македонски и гръцки монети, образци от керамика, луксозни предмети и накити, сочат ранно установяване на търговски обмен с далечни пазари. През XVI – XVII в. градът се развива като важен рударски и занаятчийски център. Добиват се желязо, мед, злато и сребро. Разработването на рудните залежи стимулира бурното развитие на редица занаяти, свързани с обработването на метали – ковачество, медникарство, ножарство, златарство.
В близкия манастир „Св. Троица” възниква Етрополската книжовно-просветна и калиграфско-художествена школа. Там се преписва библейска и богослужебна книжнина със собствен стил и украса. Запазени са 76 тома ръкописи – безценни документи в съкровищницата на българската литература.
През 1613 г. в манастира се създава килийно училище. С личното участие на Васил Левски през 1870 г. е основан революционен комитет.
Етрополе играе важна роля и в Руско-турската освободителна война. След падането на Плевен руските войски се насочват към София. На 24 ноември 1877 г. Западният руски отряд на ген. Йосиф Гурко превзема Етрополе и донася свободата. Оттам в продължение на 40 дни ръководи зимното преминаване на Стара планина. Много етрополци и жители на околните селища помагат на руската армия в техническата поддръжка, разузнаването и снабдяването.


За днешния и утрешния ден на община Етрополе разказва зам.-кметът Венета Гергова.
Зам.-кметът Венета Гергова: Завършваме водния цикъл, работим за рехабилитацията на Златишкия проход
Г-жо Гергова, Вашият ресор като зам.-кмет касае строителството с европейско финансиране, което е особено необходимо за малките общини.
Основната визия за развитието на община Етрополе е свързана с усвояването на възможно най-много средства от Европейския съюз. Това е линия, която нашият кмет инж. Богомил Георгиев заложи още през 2007 г., когато оглави общината, и която сега продължава в интерес на гражданите. Средствата приоритетно отиват за обекти в сферата на образованието, здравеопазването, културата, спорта, туризма и това ясно личи от проектите, които сме реализирали през последните седем години и половина. Говоря за двата мандата на нашия градоначалник, защото аз като зам.-кмет работя с него само във втория му мандат. Преди това пак бях в общината, но като експерт по европейските проекти и програми.
Към днешна дата сме спечелили 40 проекта, като 29 от тях са завършени. Те са на обща стойност 39 млн. лв., а останалите 11 – в процес на реализация, които ще приключат до края на тази година, са на обща стойност 47 млн. лв. С други думи, общината е усвоила 86 млн. лв. европейско финансиране. Имаме проектна готовност за още дейности на стойност 6 млн. лв. Финансирането за тях обаче още не е осигурено. Причината тези наши идеи да се отлагат във времето е, че чакаме да бъдат отворени програмите от новия планов период.
Но основното, залегнало в стратегическия план за развитие на общината, вече е пред очите на хората. Голямата част от него е със значителна обществена стойност.
Тази година е особено важна за местната власт. Предстоят избори. Интересно е да разкажете за работата на кметската администрация именно през 2015 г.
За 9-те села и общинския център, а и за 13-те хиляди наши съграждани, всички години са важни и разбираме отговорността си пред тях. Ще започна с пътната инфраструктура – кръвоносната система на всяка община. Около 40% от уличната мрежа на общината и главно в града е напълно асфалтирана през последните седем години и половина, част от нея е ремонтирана с пари от ПРСР и чрез осъществяването на два големи проекта за рехабилитация на уличната мрежа, главно в общинския център. Става дума за работа по основните пътни участъци – улиците, които водят към централната градска част, където са съсредоточени учреждения, с които нашите съграждани имат ежедневен досег.
Специално искам да подчертая, че по тези улици е извършена и подмяна на подземната инфраструктура – водопровод, канализация, други комуникационни линии, и в следващите години се надявам по тях да няма разкопавания. С рехабилитацията на пътищата ще осигурим пряк и приятен достъп на населението до общинския център, а оттам – и по другите направления в страната. Става дума за пътищата Малък Искър – Брусен, Малък Искър – Лопян, Лопян – Ямна и Етрополе – Бойковец. И всичко това ще завършим до края на юли.
Някои от тези села са навътре в планината. Сигурно през зимата пътищата към тях създават проблеми на общинската администрация?
Последните две зими наистина бяха тежки. Тази беше особена. Както в цялата страна, така и в Етрополе имаше проблеми и с мокрия сняг, и с обилните дъждове. Слава Богу, речните корита се поддържат и водите не успяха да ни надвият. Миналата година се наложи да обявяваме бедствено положение. Но с огромни усилия, с предимно собствено финансиране бързо се оправихме и създадохме нормални условия за живот.
Стана дума за вода – разкажете за проблемите на водопроводната и на канализационната система в града и в селата.
Най-големият ни проект е свързан с водния цикъл. За 22 млн. лв. строителите успяха да изградят необходимото, като предстои разплащане. Официално проектът приключва в края на тази година. Подменени са 8 км подземна канализация и 4 км второстепенни водопроводни клонове, защото главните водопроводни системи са подменени по програма
САПАРД още през 2007 г. По този проект беше финализирана работата по ПСОВ и днес това е едно добре работещо пречиствателно съоръжение. Засега станцията е в активите на общината, но предстои прехвърлянето й към ВиК дружеството. Ще изпреваря резонното Ви питане за заустването в нашата станция на канализацията от селата. В селата канализация няма. Хората са изградили септични ями, както основно е и в селата из цялата страна. Когато е необходимо, ги изгребват и в никакъв случай не замърсяват природата.
На влизане в общинския център видяхме, че имате и много панелни жилищни блокове. Как върви изпълнението на програмата за саниране при Вас?
Община Етрополе изключително успешно работи по различните програми за енергийна ефективност. Ние сме първата община в Софийска област, която има подписани 6 договора за саниране по националната програма. Говорила съм с почти всички колеги от областта и твърдя, че сме ги изпреварили.
Имахме информация за предстоящото стартиране на програмата и си направихме труда доста по-рано да запознаем живеещите в нашите панелни блокове с идеята. И когато националната програма започна, нашите проекти бяха готови. Добрата информираност в случая значеше добре свършена работа. За първите два блока дори са избрани и съответните фирми изпълнители. Надявам се обектите да бъдат готови до края на годината.
В града са регистрирани фирми от различни области на икономиката.
Да, и кметската администрация с всички поддържа добри професионални отношения. Ще спомена само някои от тях – „Елаците мед” АД, „Геотехмин” ООД, „Етропал” АД, „Етрострой – ИГЕ” АД и т.н., с които преобразяваме града и селата, създаваме работни места.
Какви са завършените и предстоящите проекти на общината?
Завършихме реконструкцията на парка „Езерото” по линия на трансграничното сътрудничество с община Бела паланка, Сърбия. Участвахме в проекта с около 800 хил. лв. Езерото може да се ползва като атракцион за малчуганите – с онези фантастични прозрачни надуваеми топки, с които те се реят на воля по водата. Направихме и красиви паркови алеи, ново осветление, пейки. С около 100 седящи места е и новото кафене, което съвсем скоро ще отвори врати. Интересното тук е, че общината няма да получава наем от използването на терена за търговски цели. Но стойността на наема се прехвърля като редовно задължение на заведението да поддържа и благоустроява околното пространство на парка. В края на този етап предвиждаме и монтирането на видео наблюдение. През втория етап, който е на стойност 600 хил. лв., ще направим актуалния фитнес на открито, площадка за градински шах, като парковото пространство допълнително ще бъде разширено.
Успешен проект е и нашият стадион „Чавдар”. Той се реализира по ПРСР и е на стойност 5 500 000 лв. Освен спортната инфраструктура там ще изградим и съоръжения и зала за хора с увреждания. Реконструкцията на стадиона предвижда още строителство и на дневен център за деца.
Ще допълня, че по Програмата за трансгранично сътрудничество построихме сградата на Дневен център за деца с увреждания. Приключихме проекта в края на 2013 г. Започна и мащабно строителство в центъра на града. Става дума за реконструкцията и рехабилитацията на централния градски площад в Етрополе. Проектът е на стойност 355 хил. лв. и е финансиран от ПРСР, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“. Нашите съграждани знаят, че това е продължение на програмата ни за създаване на по-добри условия за развитие на общината, както и за инициативи в областта на туризма и откриване на допълнителни възможности на хората да развиват бизнес и в това отношение. Първият етап от реконструкцията ще обхване подмяната на съществуващата настилка, реконструкцията на фонтана и чешмата пред сградата на кметската администрация, както и естетизиране на околното пространство.
Тук е мястот да отбележа, че от 2 години насам общинското ръководство води успешни преговори и в резултат поддържа много добри партньорски взаимоотношения с „Елаците мед” АД. През периода 2011 – 2014 г. от дружеството безвъзмездно са асфалтирали улици на обща стойност 1 900 000 лв.
Как стои въпросът с въвеждането на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура?
И в тази област изпълнихме няколко успешни проекта. Един от тях беше приложен в СОУ „Христо Ясенов”. Това е най-голямото училище в Софийска област и по брой на учениците – 880 деца, и по застроената площ. Проектът беше на стойност 700 хил. лв. и включваше направата на цялостна изо¬лация отвън, подмяна на покривната конструкция, на отоплителната система и др., за да достигнем до енергиен клас С.
Само ще отбележа, че приложените мерки за енергийна ефективност веднага дадоха резултати. Разходите за отопление спаднаха с 40%.
Чрез Националния доверителен екофонд успяхме да ремонтираме и сградите на трите детски градини, на читалище „Тодор Пеев” и на една от спортните ни зали.
Знам, че в 11 ч. ще дадете старта за цялостната реконструкция на градския площад, а дотогава има не повече от 6 минути. Пропускаме ли нещо?
Може би няколко думи за това, което предстои? Очаквам да довършим строителството на пречиствателната станция за питейни води, което е много важно за общината. Причината за закъснението е, че по ОПОС нямаше такова финансиране. Очак¬ваме през сегашния програмен период да се отворят мерки и за подобен вид строежи, в които общините ще бъдат партньори на ВиК асоциациите. По този начин Етрополе ще затвори водния си цикъл.
Второто, което очаквам да се случи, е след подмяната на подземната инфраструктура да асфалтираме и последните необлагородени улици в общинския център.
Вярвам, че ще успеем. Както и вярвам, че най-после ще отворим Златишкия проход. 5 млн. лв. ще бъдат отпуснати от държавния бюджет за рехабилитацията и реконструкцията на път II-37 Джурово – Етрополе – Златица – Пирдоп. От доста време Златишкият проход през седловината Кашана е болна тема не само за Етрополската община, а и за населените места, намиращи се от двете страни на Балкана. Проходът е най-късото разстояние, което свързва Северна с Южна България. Той има изключително важно значение за развитието на икономиката от двете страни на Стара планина.


Текст и снимки: в-к „Строител”