В навечерието на любимия празник на всички деца - 1-ви юни екипът и възпитаниците на ЦДГ ,,Слънчице" отпразнуваха своя 55-ти рожден ден с прекрасно тържество, което се състоя в самата детска градина. За всички деца, възпитаници на учебното заведение денят се превърна в истински празник. По случай рождения ден беше организирана празнична програма, в която участие взеха децата от 1-ва до 4-та група.
Тържеството беше открито от директора на детската градина - г-жа Павлина Златарева, която се обърна с мили думи към всички деца на учебното заведение.
Непосредствено след нея, думата беше дадена и на заместник-кмета Венета Гергова, която също бе сред гостите на тържеството. На всички деца тя пожела да са здрави, да имат едно незабравимо детство, което завинаги да остане запечатено в спомените им. Поздрав беше отправен и към целия колектив на детската градина, с пожелания за здраве, успехи в личен и професионален план и да продължават да се грижат за децата със същата любов и отдаденост, както и до сега.
Хубавото тържество бе свидетелство за усърдната и всеотдайна работа на всички възпитатели в детската градина, за които грижата за децата, с годините се е превърнала в призвание. Разбира се, то нямаше как да се осъществи без таланта и артистичността, които демонстрираха всички деца.
Най-сладката изненада за всички 105 деца, които посещават ЦДГ „Слънчице" бе огромната торта, която беше донесена в края на тържеството от двама клоуни, с които децата и възпитателите танцуваха и се забавляваха от сърце.
Всичко започва през 1957 година, когато на обща родителска среща в СОУ „Христо Ясенов"- Етрополе Председателят на Околийския съвет Павел Глогов излиза с предложение в Етрополе да се построи първата в района целодневна детска градина.
Идеята за построяването на детска градина се приема с ентусиазъм от председателката на женското движение Мария Мишева. На 29.09.1957 г. е проведено съвещание с актива на женското движение, на което е взето решение за започване строежа на детска градина с доброволен труд на населението. Учреден е инициативен комитет с председател Мария Мишева и членове: Стефка Шаранова, Мария Сърцанова, Радка Иванова, Велка Делванова, Тотка Кунчева и Янка Тупарова.
Поради недостиг на средства, активът на женското сдружение взема решение с доброволен труд и събрани дарения да започне строежа на градината.
За строителството на детската градина е определено мястото, където се е намирал бившият метох на манастира "Св. Троица". След продължителна работа, на 26.12.19б0 г. новата сграда приема своите първи питомци.
Поставя се началото на Целодневна детска градина №1 като тригрупно детско заведение с 90 деца, учителски колектив от 7 човека и обслужващ персонал от 5 човека с директор Стефка Шаранова.
По предложение на Мария Мишева, инициативният комитет решава детската градина да носи името „ Марийка Гаврилова".
През лятото на 2012 г., благодарение на изготвен, защитен и реализиран проект за енергийна ефективност от екип, ръководен от зам.-кмета на Община-Етрополе Венета Гергова, в сградата на детската градина е изградена нова отоплителна система, фасадата е санирана, условията в които се отглеждат и възпитават децата стават още по-добри.
На 27.11.2012 г. по решение на Общински съвет-Етрополе градината се преименува на Целодневна детска градина „Слънчице". Името е избрано от колектива на детската градина.
Източник: Общината