Министерството на финансите предлага да се забрани пренасянето на над 40 свити цигари. В предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове се предвижда забрана на държането, пренасянето и превозването на ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса. В проектозакона се предвижда и изменение на акциза на цигарите, което ще доведе и до тяхното поскъпване. Промените в акциза са както следва - 25 на сто от продажната цена - от 1 януари 2016 г., 27 на сто от 2017 г. и 28 на сто от продажната цена от 2018 година. Има промени и в акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление.