С  ПРОТОКОЛ № 8/21.09.2015 г. Общинската избирателна комисия в Етрополе регистрира всички кандидати за кмет на Общината и на Кметствата, както и листите за съветници: /списъците представяме по дневния ред/: 


независими кандидати:


• независим кандидат за кмет на кметство Рибарица – КАЛИНА
МЛАДЕНОВА НИНОВА
• независим кандидат за кмет на кметство Лъга – НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ
ЙОТОВ


кандидатска листа за общински съветници на партия
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, както следва:
1.Васил Николов Христов 
2.Ценко Георгиев Василев 
3.Валерия Георгиева Христова 
4.Цветина Бисерова Иванова 
5.Вероника Даниелова Димитрова 
6.Мария Янкова Димитрова 
7.Мартин Маргаритов Павлов 
8.Людмил Иванов Петков 


кандидатска листа за кмет на Община Етрополе на Местна коалиция ЕТРОПОЛЕ – Димитър Радославов Димитров
• кандидатска листа за кметове на кметства на Местна коалиция ЕТРОПОЛЕ, както следва:
1.За кмет на кметство Лопян – Начо Недков Начев 
2.За кмет на кметство Ямна – Иван Венков Иванов 
3.За кмет на кметство Брусен – Иван Николов Йорданов 
4.За кмет на кметство Малки Искър – Николай Цветанов Николов
• кандидатска листа за общински съветници на Местна коалиция ЕТРОПОЛЕ,
както следва:
1.Емил Делчев Димитров 
2.Стефан Стоянов Борисов 
3.Мария Стоянова Драганска  
4.Николай Тодоров Николов 
5.Петко Петков Петков 
6.Тошко Кирилов Стоев 
7.Мирослав Стефанов Василев 
8.Володя Василев Вълов 
9.Янка Иванова Цветкова 
10.Васил Стоев Василев 
11.Евгения Лазарова Гетова 
12.Димитър Сотиров Хаджиев 
13.Иван Радойнов Лукаев 
14.Владимир Илков Нисторов 
15.Маргарита Ангелова Стефанова 
16.Ралица Цанкова Ботева 
17.Румен Михайлов Ганев 


кандидатска листа за кмет на Община Етрополе на партия ГЕРБ – Венета Радославова Гергова
• кандидатска листа за кметове на кметства на партия ГЕРБ, както следва:
1.За кмет на кметство Брусен – Огнян Кирилов Панков 
2.За кмет на кметство Лопян – Цветелина Петкова Цакова 
3.За кмет на кметство Малки Искър – Марин Цветков Маринов 
4.За кмет на кметство Рибарица – Христо Генов Христов 
5.За кмет на кметство Ямна – Детелина Василева Николова 
• кандидатска листа за общински съветници на партия ГЕРБ, както следва:
1.Венета Радославова Гергова 
2.Младен Иванчев Недков 
3.Васил Николов Шишков 
4.Линко Иванов Лилов 
5.Марин Василев Маринов 
6.Иван Александров Герчев 
7.Христо Цветанов Андреев  
8.Георги Славов Николов 
9.Анита Любомирова Пешева 
10.Галя Илиева Василева 
11.Григор Цветков Григоров 
12.Георги Борисов Георгиев 
13.Цветелина Петкова Цакова 
14.Соня Стефанова Лазарова 
15.Ивайло Стефчов Иванов 
16.Диана Венциславова Иванова 
17.Деница Донкова Иванова 


кандидатска листа за кмет на Община Етрополе на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – Владимир Петров Александров
• кандидатска листа за кметове на кметства на партия БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, както следва:
1.За кмет на кметство Ямна – Васил Лазаров Василев 
2.За кмет на кметство Рибарица – Параскева Димитрова 
3.За кмет на кметство Брусен – Гинка Атанасова Цолова 
4.За кмет на кметство Лопян – Мирослав Василев Миков 
5.За кмет на кметство Малки Искър – Георги Божанов Ангелов
• кандидатска листа за общински съветници на партия БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, както следва:
1.Владимир Петров Александров 
2.Боряна Ценова Керемидска 
3.Мила Костадинова Манчева  
4.Иван Георгиев Мишев 
5.Станка Василева Димитрова 
6.Стефан Асенов Борисов 
7.Ивайло Красимиров Георгиев 
8.Васил Иванов Василев 
9.Давид Георгиев Давидов 
10.Станка Стефанова Димитрова 
11.Васил Георгиев Василев 
12.Снежана Тодорова Георгиева 
13.Даниел Величков Даков 
14.Цветолюб Веселинов Пенчев / отказана регистрация/
15.Мариан Кръстев Маринов 
16.Лъчезар Христов Лазаров 
17.Георги Валериев Василев 


кандидатска листа за кмет на Община Етрополе на партия АТАКА – Борил Валентинов Караканов
• кандидатска листа за общински съветници в Община Етрополе на партия
АТАКА, както следва:
1.Борил Валентинов Караканов 
2.Маргарита Николова Цанова 
3.Генчо Маринов Генчев 
4.Иван Александров Василев 
5.Цветан Димитров Цолов 
6.Васил Христов Чипев 


Тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове ще се проведе на 23 септември 2015 г., от 17.00 часа в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж II, заседателна зала.