387 служители на ИМИ, които живеят извън Ботевград, бяха включени в проект за организиран транспорт до работното място, финансиран по проект  „На път” на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Проектът обхващаше осем маршрута в продължение на 15 месеца – от 1 май 2014г.
„Осъществяването на този проект даде възможнот на фирма ИМИ да намали транспортните си разходи от една страна, а от друга – даде възможност на над 370 служители да запазят работните си места и доходите си” – коментира Радка Русева, ръководител на проекта, чието приключване бе отчетено днес.
В проекта са включени работници, които не могат да ползват услугите на обществения транспрот, за да стигнат до работното си място, тъй като режимът на работа в ИМИ е трисменен. Общо осем мрашрута са били финансирани с европейски средства: от Ботевград до Трудовец; Литаково; Враца; София, Етрополе и три маршрута до Мездра.
На пресконференцията по повод приключването на проекта днес бе посочено, че най-много са пътувалите работници от Мездра – средно 160 за денонощие; Враца – 60;  Етрополе – 54; от Трудовец – 62; Литаково – 30 и София – 14.
Четири транспортни фирми са изпълнявали поръчките за превоз : „Колев 57”- Ботевград – 135 000 лв; „Цветина” –Мездра – 75 000лв, „Етроволан”- Етрополе – 75 000лв и „Симекс”- София – 70 000 лв.
Цялата стойност на проекта – 363 000 лева е безвъзмездно финансиране от Европейския съюз. Над 50 на сто от персонала на ИМИ  в Ботевград са от други населени места.