Със заповед №201 от 3 юни 2008 год. областният управител Емил Иванов оспорва като незаконосъобразно решение от 24 април 2008 год. на общинския съвет да бъдат преместени павилионите от Руския пазар. Мотивът е, че има съдебен спор за обекта, по който все още няма влязло в сила съдебно решение. Заповедта на областния управител съдържа и предистория на случая. Още през 1994 год. фирма “Регул” ЕООД, която е наемател на Руския пазар, инициира приватизация на обекта по реда на чл.35 на тогава действащия закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОП).  Местният парламент тогава приема решението за откриване й. Процедурата обаче не е финализирана и собственикът на фирма “Регул” Ангел Ангелов обжалва мълчаливия отказ. Със свое решени от 1996 г. Софийския окръжен съд отменя мълчаливия отказ и връща преписката със задължителни указания за прехвърляне собствеността върху обекта след извършване на оценка и получаване на писмено съгласие от предложителя за изкупуване на определената цена.

Въпреки задължителната сила на съдебното решение, тогавашният общински съвет приема в края на 1996 год. и началото на 1997 год. две други решения, с които спира отново процедурата за приватизация “за изясняване на собствеността”. Наемателят обжалва и тях. Задължителните указания на Софийски окръжен съд са процедурата по приватизация да продължи. Междувременно, преди да влезе в силата решението на СОС, договорът между община Ботевград и жалбоподателя е трансформиран в безсрочен. Това става с анекс от 11 февруари 1999 год.

В края на 2006 год. ОбС отново отказва приватизация на обекта. Наемателят обжалва решението пред СОС. По случая е образувано дело  №38 от 2007 год. С решение на Софийски окръжен съд от 10.03.2008, с оглед на предоставените факти и документи по случая, се отменя решението на ОбС - Ботевград от 2006-та като незаконосъобразно. Вземайки под внимание тези факти, решението на ОбС да бъдат премахнати павилионите от Руския пазар е недопустимо, се посочва в заповедта на областния управител. Тя е изпратена до Административен съд – София област. От своя страна правораздавателният орган е образувал административно производство. Първото заседание на съда е насрочено за 9 юли.

Общинските съветници получиха копия от заповедта на областния управител и разпореждането на съда за насрочване на административно дело. Това стана повод Христо Якимов от БСП да попита общинското ръководство има ли  заведена жалба в службата по вписвания, свързана с Руския пазар. Кметът отговори, че няма такава информация. “Общината има документ за собственост, който и дава право да се разпорежда с имота си” – допълни градоначалникът.
Съветникът Иван Гавалюгов поиска да чуе мнението на адвоката на общинския съвет дали предоставените материали не трябва да бъдат взети под внимание в случая. “В тях става въпрос за обект, който вече не съществува” – отговори адв. Стоянов.
Двамата съветниците така и не получиха конкретни и ясни отговори на въпросите си.

Думата бе дадена и на досегашния наемател на Руския пазар Ангел Ангелов. Той увери съветниците, че е обжалвал решението, с което се отказва приватизацията на обекта, и ги призова да не гласуват “за”, докато не се произнесе съдът. По време на дебата за продажба на Руския пазар стана ясно, че Ангелов се е погрижил местните депутати да получат копия от заповедта на областния управител и информация за насроченото съдебно заседание.
Кметът Георги Георгиев обвини собственика на фирма “Регул”, че “използва различни маньоври, за да остане единствен претендент за купувач на обекта”. Градоначалникът бе категоричен, че няма да допусне това да се случи.

Предложението за продажба на Руския пазар подкрепиха 16 съветника. “Притив” гласуваха Цеца Христова, Антон Стоянов и Христо Якимов. Иван Гавалюгов и Цветан Коцев се въздържаха.