На предстоящата сесия на ОбС кметът Георги Георгиев ще предложи на ОбС да гласува 1500 лева за хонорар на адвокат Любомир Цеков, който представлява общината по делата със собственика на фирма “Регул” Ангел Ангелов, дългогодишен наемател на така наречения Руски пазар, който бе продаден през 2008 год.
Междувременно стана ясно, че на 8 декември Върховен административен съд е заседавал по поредното дело, образувано по жалба на Ангелов срещу спирането на процедурата по приватизация на обекта и продажбата му. Делото на ниво Окръжен съд е спечелeно от общината, научи наш репортер. Бившият наметал на Руския пазар твърди, че преди това има три спечелени дела срещу общината, но нито едно от решенията на съда не е изпълнено. "Ще продължавам да водя съдебна битка, докато това стане. Знам какъв ще бъде изходът от поредното дело, но не искам да коментирам предварително по тази тема”, каза пред наш репортер Ангел Ангелов.

Припомняме накратко как се стигна до продажбата на Руския пазар.
Със заповед №201 от 3 юни 2008 год. тогавашният областен управител Емил Иванов оспорва като незаконосъобразно решение от 24 април 2008 год. на общинския съвет да бъдат преместени павилионите от Руския пазар. Мотивът е, че има съдебен спор за обекта, по който все още няма влязло в сила съдебно решение. Заповедта на областния управител съдържа и предистория на случая. Още през 1994 год. фирма “Регул” ЕООД, която е наемател на Руския пазар, инициира приватизация на обекта по реда на чл.35 на тогава действащия закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОП).  Местният парламент тогава приема решението за откриване й. Процедурата обаче не е финализирана и собственикът на фирма “Регул” Ангел Ангелов обжалва мълчаливия отказ. Със свое решени от 1996 г. Софийския окръжен съд отменя мълчаливия отказ и връща преписката със задължителни указания за прехвърляне собствеността върху обекта след извършване на оценка и получаване на писмено съгласие от предложителя за изкупуване на определената цена.
Въпреки задължителната сила на съдебното решение, тогавашният общински съвет приема в края на 1996 год. и началото на 1997 год. две други решения, с които спира отново процедурата за приватизация с мотив: “за изясняване на собствеността”. Наемателят обжалва и тях. Задължителните указания на Софийски окръжен съд са процедурата по приватизация да продължи. Междувременно, преди да влезе в силата решението на СОС, договорът между община Ботевград и жалбоподателя е трансформиран в безсрочен. Това става с анекс от 11 февруари 1999 год.
В края на 2006 год. ОбС отново отказва приватизация на обекта. Наемателят обжалва решението пред СОС. По случая е образувано дело  №38 от 2007 год. С решение на Софийски окръжен съд от 10.03.2008, с оглед на предоставените факти и документи по случая, се отменя решението на ОбС - Ботевград от 2006-та като незаконосъобразно. Вземайки под внимание тези факти, решението на ОбС да бъдат премахнати павилионите от Руския пазар е недопустимо, се посочва в заповедта на областния управител. Тя е изпратена до Административен съд – София област. От своя страна правораздавателният орган образува административно производство. Първото заседание на съда е насрочено за 9 юли.
По време на сесията на 27 юни 2008 год. Ангелов информира съветниците за заповедта на областния управител и насроченото дело, и ги призова да не гласуват “за” продажбата на обекта. По време на дебата кметът Георги Георгиев обвини собственика на фирма “Регул”, че “използва различни маньоври, за да остане единствен претендент за купувач на обекта”. Градоначалникът бе категоричен, че няма да допусне това да се случи.
Предложението за продажба на Руския пазар бе подкрепено от 16 съветници. Още същата година обектът бе продаден на търг за около 450 000 лева.