България е сред водещите в Европа по брой на полицаите на глава от населението, а бюджетът на МВР е рекордно висок. В структурите на МВР влизат служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и за­щита на населението“, над 6000 служители в ГД „Гранична полиция“, ГД „Досъдебно производство”, Дирекция „МОПС“, 10 специализирани ад­министративни дирекции, Научноизследователски и научно-приложни институти по психология, компютърни технологии, криминалистика и криминология и специална техника. Според "Евростат" полицейските служители, в страната ни наброяват 36727 щатни бройки. Ето и как се формира месечната заплата на един служител на МВР. Полицаят е с почти 30 години трудов стаж, предимно на улицата и по пътищата. Той взима 663 лв. основна заплата. 265 лв. добавка прослужено време. 120 лв. за храна. 100-ина лева за извънреден труд. 50-ина лева други добавки. След удръжки, чисто 1 049 лв., и то заради извънредния труд. Без него, под хиляда лева. С около 900 лв. един полицай с 30-годишен стаж издържа семейството и децата си. Припомняме ви, че причината за протестите в цялата страна са планирани промени, приети от Министерския съвет, които орязват плащането на процент прослужено време. Според служителите това ще намали заплатите в МВР с 40%. Другата промяна, която предизвиква недоволството на полицаите, е намаляването на парите, изплащани като обезщетение при напускане на системата или при пенсиониране.