На първото извънредно заседание на ОбС, което се проведе днес, бе определен съставът на временната комисия, която ще изготви нов правилник за работа на местния парламент. Съветникът от ГДБОП Стефка Граматикова предложи в комисията да бъдат включени колегите й: Борис Борисов и Тихомир Найденов от ГДБОП, Филип Филипов – ГЕРБ, Иван Райчинов – БСП и Йорданка Лалчева от ОББО. Лалчева обаче си направи отвод. Според нея досегашният правилник е „достатъчно оперативен и изключително делови” и не се нуждае от промени. На нейно място бе предложен Илин Черняшки от ГДБОП.
Предложението за състав на временната комисия бе прието от ОбС с 28 гласа „за” и 1 „въздържал се”.
Временната комисия трябва да изготви промените в срок до 23 ноември, след което правилникът ще бъде подложен на обществено обсъждане. Следващата стъпка е обсъждане и утвърждаване на правилника от ОбС.