Приемаме терористичните атаки като посегателство срещу демокрацията. ДПС има принципна позиция срещу всички действия на ксенофобия и нетолерантност. Всички ние трябва да уважаваме живота, тези варварски действия трябва да бъдат спрени с всички усилия на световните демократични държави, каза депутатът Тунджер Кърджалиев от ДПС в представената декларация от него в парламента. Ние дълбоко скърбим за жертвите по целия свят. Страданието и солидарността ни обединява в защита на демокрацията. Човешка трагедия не бива да се посреща с куршуми, защото те засилват тази трагедия. Най-голямата заплаха за исляма е ислямизма, необходимо е да се прави разлика между тези, които се молят и стрелят, допълни Кърджалиев. Необходими са отпор и превенция на тероризма, завършиха от ДПС.