ПОКАНА


На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.38 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе,


Кметът на Община Етрополе кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 30.11.2015г. от 17,00 ч. в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев - 1871" гр. Етрополе


НА


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проекта за бюджет за 2016 г. на Община ЕтрополеУважаеми съграждани,


Предстои приемането на бюджета на Община Етрополе за 2016 година. Това става след обществено обсъждане с местната общественост. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2016 година на Община Етрополе от 23.11.2015г. до 27.11.2015 г. в деловодството на общината или на електронен адрес obstina@etropolebg.com.
 
С уважение,
Димитър Димитров
Кмет на Община Етрополе


ОЧАКВАМЕ ВИ!


Източник: Общината