На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24, чл. 458, ал. 1 и ал. 5 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 и ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия


С РЕШЕНИЕ № 168 от 18.11.2015 г.
прекратява пълномощията на  Стефан Стоянов Борисов,  избран за общински съветник от листата на местна коалиция ЕТРОПОЛЕ с Решение № 145/26.10.2015 г. на ОИК – Етрополе и обезсилва удостоверението му за избран общински съветник.
На негово място обявява за избран за общински съветник Васил Стоев Василев – следващ от листата на местна коалиция ЕТРОПОЛЕ, включен в списък „А” като получил валидни предпочитания (преференции) по чл. 454, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс и му издава удостоверение за избран общински съветник.


С РЕШЕНИЕ № 169 от 18.11.2015 г.
прекратява пълномощията на Емил Делчев Димитров, избран за общински съветник от листата на местна коалиция ЕТРОПОЛЕ с Решение № 145/26.10.2015 г. на ОИК – Етрополе, като обезсилва удостоверението му за избран общински съветник.
На негово място обявява за избран за общински съветник Николай Тодоров Николов – следващ от листата на местна коалиция ЕТРОПОЛЕ, включен в списък „А” като получил валидни предпочитания (преференции) по чл. 454, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс и му издава удостоверение за избран общински съветник.