300 берачи на грах се търсят за Дания, съобщава Агенцията по заетостта. Работата е от юни до септември 2016г., а кандидатите трябва да подадат документите си до 10 февруари в Бюрата по труда. Кандидатите трябва да имат средно образование, да владеят разговорен английски език. Не се изисква професионална квалификация, работодателят осигурява начално обучение /инструктаж/ преди започване на работа. Предпочитат се все пак кандидати, които имат опит в земеделската работа.
Работата ще бъде по 30-40 часа седмично. Работниците ще бъдат настанени в каравани по двама, или в палатки. Осигурени са помещения за хранене, готвене, бани и тоалетни. Осигурени са достъп до TV и интерент.  Храната е за сметка на работника.
100 берачи на грах търсят и в Португалия. Кампанията там е от март до юни. Добрите работници ще получат шанс да продължат работата си в Дания от юни до септември.
Заплатата е между 700 и 1200 евро, в зависимост от сръчността на берача. Работниците ще бъдат настанени в апартаменти по 3 до 5 души. Те ще заплащат по 2 евро на ден за потребление на газ и електричество. В заплатата е включен и бонус по 3.25 евро на ден за храна.
Кандидатите трябва да подадат документите си до 10 февруари, съобщават от Агенцията по заетостта.